Suport online

 

Status Yahoo Messenger

Home page   Asigurari   Leasing   Masini recuperate   Contact

 

Acte necesare

Termeni specifici

 

 

 

Leasing - Termeni specifici

Locatar/Utilizator - persoana fizica sau juridica, romana sau straina, parte in contractul de leasing, caruia i se transfera, pe durata contractului de leasing, dreptul de folosinta asupra unui bun, contra unei plati periodice.

Locator/ Finantator - persoana juridica romana sau straina, parte in contractul de leasing, care transmite utilizatorului, pe durata contractului de leasing si contra unei plati periodice, dreptul de folosinta asupra unui bun al carui proprietar este.

Furnizor/Vanzator - persoana fizica sau juridica, romana sau straina, ales de catre utilizator cu acordul finantatorului, care vinde catre finantator bunul ce va face obiectul contractului de leasing.

Garant - persoana fizica sau juridica, romana sau straina, care se obliga sa preia obligatiile de plata ale utilizatorului ce decurg din contractul de leasing, in cazul in care acesta nu le-a indeplinit el insusi fata de finantator.

Asigurator - societate de asigurare, aleasa de catre utilizator cu acordul finantatorului, care asigura bunul ce face obiectul contractului de leasing, in favoarea finantatorului.

Avans - suma platita de utilizator la semnarea contractului de leasing care acopera intr-o proportie negociata valoarea achizitiei.

Comision/taxa de administrare - suma de plata in sarcina utilizatorului care acopera cheltuielile de initiere, analiza si pregatire a contractului de leasing.

Durata contractului de leasing - perioada de timp, ce nu poate fi mai mica de 12 luni, in care contractul de leasing produce efecte asupra partilor.

Rata de leasing - suma platita periodic de catre Utilizator in schimbul dreptului de utilizare a bunului finantat.

Valoare de intrare - valoarea la care a fost achizitionat bunul de catre finantator, respectiv costul de achizitie.

Valoare reziduala - valoarea stabilita de partile contractante, la care, dupa achitarea tuturor ratelor de leasing prevazute in contract, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului de la finantator catre utilizator.

 

 

 

 

 

Toate drepturile rezervate. Copyright 2009

Daf Premium Consulting SRL

Constanta, Romania.

Asigurari RCA, Asigurari CASCO, Asigurari Iimobiliare.

Leasing Auto, Leasing De Utilaje, Leasing Imobiliar.

Intermedieri Auto - Cea mai mare baza de date de masini recuperate

 

powered by Nexthit Service